Sản phẩm Bông Băng Gạc, Khẩu trang, Trang phục phẫu thuật - chống dịch do Danameco sản xuất từng bước chinh phục thị trường Nhật Bản

Sản phẩm Bông Băng Gạc, Khẩu trang, Trang phục phẫu thuật - chống dịch do Danameco sản xuất từng bước chinh phục thị trường Hoa Kỳ