Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO (DANAMECO) chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật tư và trang thiết bị y tế. Cần tuyển 01 Nhân viên Kinh doanh. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2014.

«12»