Thứ hai, 17/07/2017, 09:15 GMT+7

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco trân trọng kính gửi quý cổ đông các tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi Logo, Cơ cấu tổ chức quản lý

Số TT Nội dung File đính kèm
1 Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 454/TTr-HĐQT-DNM ngày 17/7/2017 Tải về
2 Logo Tổng công ty mới Tải về
3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý mới Tải về
4 Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
5 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Thay logo, cơ cấu tổ chức số 517 ngày 08/08/2017) Tải về

 

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC