Thứ hai, 20/04/2015, 14:21 GMT+7

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào thầu mua sắm máy móc thiết bị.

  1. Gói thầu: Mua 02 Máy gấp gạc phẫu thuật tự động; Hệ thống máy gấp gạc phẫu thuật ổ bụng; 01 Máy quay băng cuộn
  2. Thuộc D.A: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất.
  3. Nguồn vốn: Vay ngân hàng và quỹ phát triển sản xuất.
  4. Bên mời thầu: Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  6. Thời gian phát hành HSYC: 9h00 ngày 24/04/2015 đến hết 9h00 ngày 08/05/2015 (trong giờ hành chính)
  7. Địa điểm: Ban quản lý dự án – Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, số 105 Hùng Vương – Đà Nẵng. Di động: 0982 450 059 (gặp anh Lương Việt Hùng)
  8. Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)  bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
  9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 08/05/2015.

Chi tiết liên hệ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN – TCT CP Y TẾ DANAMECO
Địa chỉ: Số 105 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Di động: 0982 450 059 (gặp anh Lương Việt Hùng – trong giờ hành chính)

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC